més de 327 estudiants

formats en el Màster en DMT

 • Formar a llicenciats en psicologia, psicopedagogia, pedagogia i medicina per treballar professionalment com a Psicoterapeutes en Dansa i Moviment. També hi podran accedir titulats universitaris d’altres branques de coneixement.
 • En ambdós casos han de superar un curs introductori, una entrevista oral i en moviment.
 • Proveir de coneixements necessaris per poder fer recerca en el camp de la Dansa Moviment Teràpia.
 • Contextualitzar la pràctica clínica de la Psicoterapeuta en Dansa i Moviment amb la teoria psicoterapèutica que la sosté.
 • Entendre les possibilitats d’estructurar i organitzar l’espai terapèutic per a diferents poblacions de nens, adolescents i adults i dissenyar possibilitats d’intervenció des de la Dansa Moviment Teràpia.


 • Dotar de sessions de Dansa Moviment Teràpia i desenvolupar i portar casos clínics sota supervisió.
 • Assolir uns coneixements bàsics pels diferents sistemes d’anàlisi del moviment.
 • Desenvolupar la capacitat emocional i empàtica de l’estudiant per a poder treballar amb pacients afectats per trastorns greus.
 • Desenvolupar capacitats per a reflexionar sobre el contingut i el procés de la seva pròpia pràctica terapèutica.
 • Aprendre a treballar en equip.
 • Conèixer possibilitats i mètodes d’investigació.
 • Aprendre a diagnosticar i enfrontar els fenòmens de grup.

Màster propi UAB

100 ECTS

PLAÇES DISPONIBLES 

mín. 10 – màx. 20

3 Cursos Acadèmics

Acord a la nova normativa de la UAB. Només podran accedir al màster aquells candidats amb estudis universitaris corresponents a grau, diplomatura o llicenciatura amb un número equivalent o superior a 180 ECTS.

3 anys acadèmics

El màster s’estructura seguint aquest model

1er. ANY (30 ECTS)*
 • Deu caps de setmana: una vegada al mes, dissabte i diumenge de 9h00 – 19h00.
 • Una setmana intensiva a l’estiu: cada día de 9h00 – 19h00 (primera setmana de Juliol).

Un Crèdit Europeu (ECTS)* equival a 28 hores, de les quals algunes es realitzen a classe, altres en treballs a casa, tasques, exàmens, lectures, etc.

2on. ANY (40 ECTS)*
 • Deu caps de setmana: una vegada al mes, dissabte i diumenge de 9h00 – 19h00.
 • Una setmana intensiva a l’estiu: cada día de 9h00 – 19h00 (primera setmana de Juliol).
 • 300 hores de pràctiques anuals (2 dies setmanals de pràctica clínica).
 • 50 hores de supervisió anuals (els divendres sessions grupals).

Un Crèdit Europeu (ECTS)* equival a 28 hores, de les quals algunes es realitzen a classe, altres en treballs a casa, tasques, exàmens, lectures, etc.

3er. ANY (30 ECTS)*
 • 300 hores de pràctiques anuals (2 dies setmanals de pràctica clínica).
 • 50 hores de supervisió anuals (els divendres sessions grupals).
 • El treball d’investigació (tesina).

Un Crèdit Europeu (ECTS)* equival a 28 hores, de les quals algunes es realitzen a classe, altres en treballs a casa, tasques, exàmens, lectures, etc.

Descarregas

Matrícula

La preinscripció i la matrícula al màster es farà a l’Escola de Postgrau de la UAB

Escola de Postgrau (UAB)

Escola de Postgrau | UAB – Universitat Autònoma de Barcelona
Secretaria Estudis Propis, Edifici U, “Masia”

Campus de la Universitat Autònoma de Barcelona,

08193 Bellaterra (BCN)

Telèfon: 93 581 24 91

Fax: 93 581 31 27

mail: ep.matricula@uab.cat

Preu matrícula màster 18ª edició 2021/24 7.200 €

L’import global del màster es repartiria en aquests pagaments:

 • Preinscripció: 30,21€ * (no inclòs en el preu de la matrícula)
 • Curs 2019/20: 2160€ ** 
 • Curs 2020/21: 2880€ ** (en 2 plaços )
 • Curs 2021/22: 2160€ 
OBSERVACIONS IMPORTANTS

* L’import de la preinscripció és de 30,21 €. És una taxa universitaria no reembolsable.

** El reembolsament de la matrícula del primer curs es farà en un únic pagament en el moment de la matrícula. En el cas del máster, es podrà fraccionar l’import de la matrícula en el segon curs.

NOTA: La matrícula no inclou la despesa en el procés terapèutic que ha de seguir l’alumn@ durant la seva formació. Obligatòria a partir de l’inici de la pràctica clínica.

Aquest curs ha estat dissenyat d'acord amb

les normes de l'ADMTE (Associació Espanyola de Dansa Moviment Teràpia). Des del 2007 forma part d'ECARTE (European Consortium for the Arts in Education), la xarxa Europea per a cursos universitaris en Teràpies Creatives.

UAB CEI |Campus de Excelencia Internacional

La UAB es una universitat capdavantera que imparteix una docència de qualitat, diversificada, multidisciplinària i flexible, ajustada a les necessitats de la societat i adaptada als nous models de l'Europa del coneixement. La UAB és reconeguda internacionalment per la qualitat i el caràcter innovador de la seva recerca. © 2017 Master en Danza Moviment Teràpia - Universitat Autònoma de Barcelona