JORNADES INTRODUCTORIES

CAP DE SETMANA INTENSIU
Places lliures
mín. 10 – màx. 20

2 dates: Juliol i Setembre

ESTUDIS MÀSTER

DOS CURSOS ACADÈMICS
Places lliures
mín. 10 – màx. 20

OCTUBRE 2022/MARÇ 2023
Places lliures
mín. 10 – màx. 20

Aquest curs ha estat dissenyat d'acord amb

les normes de l'ADMTE (Associació Espanyola de Dansa Moviment Teràpia). Des del 2007 forma part d'ECARTE (European Consortium for the Arts in Education), la xarxa Europea per a cursos universitaris en Teràpies Creatives.

UAB CEI |Campus de Excelencia Internacional

La UAB es una universitat capdavantera que imparteix una docència de qualitat, diversificada, multidisciplinària i flexible, ajustada a les necessitats de la societat i adaptada als nous models de l'Europa del coneixement. La UAB és reconeguda internacionalment per la qualitat i el caràcter innovador de la seva recerca. © 2003-22 Master en Danza Moviment Teràpia - Universitat Autònoma de Barcelona