Equipo Docente | Sonia Hernando

Sonia Hernando

— Màster de Dansa Moviment Teràpia (UAB).

Llicenciada en Belles arts (UPV). Màster en Disseny Interactiu (Middlesex University). Membre de l’Associació Espanyola de Dansa Moviment Teràpia (ADMTE) i membre de la Junta Directiva ADMTE. Experiència en DMT amb addiccions, menors en risc d’exclusió social i adults majors.