Maria Laura Villarreal | Equipo Pedagogico
María Laura Villarreal
—Llicenciada en Psicologia per la Universitat de Buenos Aires.
Postgrau en Salut Social, Comunitària i en Metodologia de la Investigació per la Universitat de Morón a Buenos Aires. Màster en Dansa Moviment Teràpia per la Universitat Autònoma de Barcelona (6a promoció).