Maika Campos | Equipo Pedagogico

Maika Campo

—Llicenciada en Psicologia per la Universitat del País Basc (Donosti).

Màster en DMT per la Universitat Autònoma de Barcelona i membre registrat de l’Associació Espanyola de DMT. Treballa com a educadora social en el centre de reforma dependent del Departamento de Justicia, Igualtat i Polítiques sociales del Gobern Vasco i  com a dmt ha treballat en tallers d’empoderament per a dones immerses en projectes migratoris. Ha publicat sobre DMT amb menors interns pel compliment de mesures judicials.