Jeannette McDonald
—Comissió d’Educació i Formació de la Càtedra ADMP UK.
Professora principal DMT Masters Course, Codarts, Rotterdam. Professora visitant de cursos de màster a Barcelona, Varsòvia, Zagreb i Xina. Diputat delegat del Regne Unit EADMT. Membre associat sènior de la Royal Society of Medicine. Membre de vida RAD.