Equipo Docente | Esther Vega Marcos

Esther Vega Marcos

—Llic. Història de l’Art. Educadora Social.

Màster en Teràpia pel Moviment i la Dansa. Membre Titular Registrat de la ADMTE. Experta Universitària en Intervenció en Qualitat de Vida amb Gent Gran. Postgrau en Psicologia de la Música i en Psicologia de la Interpretació Artística. Treballa com DMT amb persones grans des de 2010 (Diputació Provincial i Ajuntament de Valladolid).