Dra. Melissa Mercadal-Brotons
—Psicologia-Musicoterapeuta. PhD, MT-BC, SMTAE.
Professora Titular del Departament de Pedagogia i Directora del Màster de Musicoteràpia de l’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC). Coordinadora de màsters i recerca de l’ESMUC. Delegada Espanyola de l’European Music Therapy Confederation i Cap de Publicacions de la World Federation of Music Therapy. Ha publicat extensament a nivell nacional i internacional en l’àrea de musicoteràpia i demències.