Dra. Margaret Hills

—Doctora en Salut Internacional (Queen Margaret University Collage, Edimburg).

Màster en Psicopedagogia (Universitat d’Edimburg). Formació en Art Teràpia Clínica (Universitat de Londres). Grup Analista (Institut Escocès de Relacions Humanes). Llicenciada en Belles Arts (Escola d’Art de Griy, Aberdeen).