Dra. Cristina López Villar
—Doctora en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport (Universitat de Vigo).
Màster en Dansa Moviment Teràpia (Universitat Autònoma de Barcelona). Postgrau Promoció i Educació per a la Salut (Universitat de Lleida). Professora Contractada Doctora del Departament d’Educació Física i Esport (Universitat de La Corunya).