Dra. Aurora Leal Garcia

—Professora titular del Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l’Educació.

Forma part del IIEDG. Institut Interuniversitari d’Estudis de dones i Gènere. Professora del Doctorat Interuniversitari Comunicació i Canvi. Línies de treball: Construcció de sistemes de símbols, representacions mentals d’ordre soci – afectiu i de Gènere.