més de 201 estudiants

van realitzar el Postgrau en DMT

Postgrau en DMT

16ª Edició. Curs 2021/22

A causa de la demanda creixent per aprendre més sobre la DMT (Dansa Moviment Teràpia) es va crear aquest postgrau a l’any 2006: L’objectiu fonamental d’aquest programa és oferir una introducció àmplia sobre la DMT per a professionals de la psicologia, pedagogia, treball social, terapeutes ocupacionals, professors de dansa i moviment i altres.

No ofereix cap formació en DMT en sí, si no una introducció amplia sobre la seva aplicació, algunes de les seves tècniques i eines. Sense fer les hores de pràctica clínica i de supervisió, els professionals que cursen aquest postgrau poden aprendre tècniques properes a la DMT i integrar-les a les seves demandes professionals i personals. El postgrau està adaptat al nou sistema de crèdits europeus (ECTS) amb un total de 30 ECTS (30 crèdits segons el Sistema europeu de transferència de crèdits).

Existeix la possibilitat de continuar la formació en DMT amb el màster un cop realitzat el postgrau i una  entrevista amb la coordinació del curs.

 • Dotar de les aptituds adients per a desenvolupar la seva tasca com a terapeutes amb una àmplia introducció en DMT. Capacitar l’alumnat en la competència comprensiva i expressiva, en l’exercici de la seva professió amb coneixements de DMT.
 • Oferir uns coneixements bàsics sobre la DMT.
 • Identificar, reconèixer i relacionar les tècniques bàsiques d’intervenció en DMT. Adquirir i ampliar un vocabulari anatòmic, analitzar els moviments del propi cos per tal d’explorar i identificar els possibles significats.
 • Conèixer els pilars bàsics de la teoria i pràctica de la DMT.
 • Integrar aspectes de la DMT per a professionals de psicologia, pedagogia, medicina, treball social, terapeutes ocupacionals, professors de dansa i moviment, etc.
 • Oferir uns coneixements bàsics sobre la DMT.

Postgrau

30 ECTS

PLAÇES DISPONIBLES

mín. 10 – máx. 20

Una vegada que el curs estigui complet, les persones seran col·locades en una llista d’espera.

D’acord amb la normativa de la UAB, només podran accedir aquells candidats amb estudis universitaris corresponents a grau, diplomatura o llicenciatura amb un nombre equivalent de crèdits superior o igual a 180.

model acadèmic

POSTGRAU (30 ECTS)*
 • Deu caps de setmana: una vegada al mes, dissabte i diumenge de 9h00 – 19h00.
 • Una setmana intensiva a l’estiu: cada dia de 9h00 – 19h00 (primera setmana al juliol).

Un Crèdit Europeu (ECTS)* equival a 28 hores, de les quals algunes es realitzen a classe, altres en treballs a casa, tasques, exàmens, lectures, etc.

REQUISITS D'ACCÉS
Aquest curs va dirigit a llicenciats, diplomats i graduats en psicologia, pedagogia, medicina i altres llicenciats i professionals amb experiència en dansa i/o moviment expressiu.

També podran accedir altres professionals sense titulació universitària superior, prèvia valoració del seu currículum. En aquest cas no obtindran el títol de postgrau sinó un certificat acadèmic. Sempre que l’estudiant tingui estudis universitaris podrà optar a seguir amb el màster superant una entrevista a final de curs de postgrau. En el cas de no tenir estudis universitaris no es podrà optar al màster causa de la normativa UAB d’accés a estudis de postgrau.

 • Poder llegir en anglès sense massa dificultats.
 • S’aconsella seguir un procés terapèutic durant el curs, però no és obligatori durant el postgrau. El cost d’aquest procés no està inclòs a la matrícula.
 • Haver realitzat un curs introductori en Dansa Moviment Teràpia. (vegeu més endavant)
 • Una entrevista oral i en movimient.

Continguts

del Postgrau per a descarregar

Matrícula

La formalització de la preinscripció y matrícula al postgrau es farà a l’Escola de Postgrau de la UAB

Escola de Postgrau (UAB)

Escola de Postgrau | UAB – Universitat Autònoma de Barcelona
Secretaria Estudis Propis, Edifici U, “Masia”

Campus de la Universitat Autònoma de Barcelona,

08193 Bellaterra (BCN)

Telèfon: 93 581 24 91

Fax: 93 581 31 27

Mail: ep.matricula@uab.cat

Preu matrícula postgrau 2.160€

Els imports de la matrícula s’efectuaran en aquests terminis:

 • Preinscripció: 30,21€ * (no inclòs en el preu de la matrícula)
 • Preu de la diplomatura de postgrau 2021/22: 2160€ **
OBSERVACIONS IMPORTANTS

Hi ha la possibilitat de continuar amb el màster després d’haver superat la diplomatura de postgrau (en aquest cas s’organitza una tutoria amb l’equip, a més l’alumn@ ha de complir amb la normativa d’accés a màsters propis de la UAB).

* L’import de la preinscripció és de 30,21 €. És una taxa universitaria no reembolsable.

** El reembolsament de la matrícula del primer curs es farà en un únic plaç en el moment de la matrícula. En el cas que es vulgui passar al màster, es podrà fraccionar l’import de la matrícula en el segon curs.

NOTA: La matrícula no inclou la despesa en el procés terapèutic que ha de seguir l’alumn@ durant la seva formació. Durant el postgrau aquest procés és recomenable però no obligatori.

Aquest curs ha estat dissenyat d'acord amb

les normes de l'ADMTE (Associació Espanyola de Dansa Moviment Teràpia). Des del 2007 forma part d'ECARTE (European Consortium for the Arts in Education), la xarxa Europea per a cursos universitaris en Teràpies Creatives.

UAB CEI |Campus de Excelencia Internacional

La UAB es una universitat capdavantera que imparteix una docència de qualitat, diversificada, multidisciplinària i flexible, ajustada a les necessitats de la societat i adaptada als nous models de l'Europa del coneixement. La UAB és reconeguda internacionalment per la qualitat i el caràcter innovador de la seva recerca. © 2017 Master en Danza Moviment Teràpia - Universitat Autònoma de Barcelona