Nou!!

 

Des de les arrels cap a la projecció de la DMT

Nou mòdul. Curs 2022/23

Aquest mòdul ofereix una aproximació teòric vivencial a la DMT com a disciplina oberta i en constant evolució. Els seus orígens, pioneres, les afinitats conceptuals amb altres especialitats i les característiques úniques com a pràctica terapèutica. L’observació per a l’anàlisi del moviment, la comprensió del funcionament del cos en acció i les estratègies integradores, creatives i sanadores de la pràctica enactiva que instal·len la DMT a l’avantguarda del paradigma de la cognició encarnada.

Mòdul

9 ECTS

PLAÇES DISPONIBLES

mín. 10 – máx. 20

Una vegada que el curs estigui complet, les persones seran col·locades en una llista d’espera.

 

MÒDUL (9 ECTS)*
    – Dates: Dissabtes 14h45 – 19h00 i diumenges 14h15 – 18h00:
    15&16 Octubre 2022, 12&13 Novembre, 10&11 Desembre, 14&15 Gener, 4&5 Febrer, 4&5 Mars 2023.

Un Crèdit Europeu (ECTS)* equival a 28 hores, de les quals algunes es realitzen a classe, altres en treballs a casa, tasques, exàmens, lectures, etc.

REQUISITS D'ACCÉS

Aquest curs va dirigit a llicenciats, diplomats i graduats en psicologia, pedagogia, medicina i altres llicenciats i professionals amb experiència en dansa i/o moviment expressiu.

També podran accedir altres professionals sense titulació universitària superior, prèvia valoració del seu currículum. 

  • Poder llegir en anglès sense massa dificultats.
  • Haver realitzat un curs introductori en Dansa Moviment Teràpia. (vegeu més endavant).

Matrícula 

La formalització de la preinscripció y matrícula es farà a l’Escola de Postgrau de la UAB

Escola de Postgrau (UAB)

Escola de Postgrau | UAB – Universitat Autònoma de Barcelona
Secretaria Estudis Propis, Edifici U, “Masia”

Campus de la Universitat Autònoma de Barcelona,

08193 Bellaterra (BCN)

Telèfon: 93 581 24 91

Fax: 93 581 31 27

Mail: ep.matricula@uab.cat

Preu matrícula módul 648 €

Els imports de la matrícula s’efectuaran en aquests terminis:

  • Preinscripció: 30,21€ * (no inclòs en el preu de la matrícula)
  • Preu del mòdul 2022/23: 648 € 
OBSERVACIONS IMPORTANTS

Hi ha la possibilitat de continuar amb el màster el any següent després d’haver superat el mòdul: En aquest cas s’organitza una entrevista amb l’equip, a més l’alumn@ ha de complir amb la normativa d’accés a màsters propis de la UAB.

* L’import de la preinscripció és de 30,21 €. És una taxa universitaria no reembolsable.

Aquest curs ha estat dissenyat d'acord amb

les normes de l'ADMTE (Associació Espanyola de Dansa Moviment Teràpia). Des del 2007 forma part d'ECARTE (European Consortium for the Arts in Education), la xarxa Europea per a cursos universitaris en Teràpies Creatives.

UAB CEI |Campus de Excelencia Internacional

La UAB es una universitat capdavantera que imparteix una docència de qualitat, diversificada, multidisciplinària i flexible, ajustada a les necessitats de la societat i adaptada als nous models de l'Europa del coneixement. La UAB és reconeguda internacionalment per la qualitat i el caràcter innovador de la seva recerca. © 2003-22 Master en Danza Moviment Teràpia - Universitat Autònoma de Barcelona